Skip to main content

Wpływ ogrzewań elektrycznych na dobrostan społeczeństw w porównaniu do pomp ciepła


Żyjemy w dziwnych czasach. Z jednej strony walczymy o czyste powietrze i środowisko, a z drugiej strony robimy wszystko, by sprowadzić nas do jedynej słusznej ideologii, bez oglądania się na konsekwencje tych działań.

Pod pozorem walki z ociepleniem klimatu (emisją dwutlenku węgla), wprowadza się nieekologiczne rozwiązania systemów grzewczych, których produkcja i eksploatacja ma znaczący wpływ na nasze środowisko i nadmierną eksploatację złóż kopalnych.

Znana eko aktywistka Greta Thunberg napisała książkę, którą można porównać do „Kapitału“ Karola Marksa. Celem ma być wprowadzenie zielonego ładu i likwidacja kapitalizmu. Wszystkie działania jednostki mają być dopuszczone tylko za zgodą państwa. Wprowadzona będzie Eko gospodarka planowa. De fakto – zielony komunizm.

Wszystkie działania tzw. Partii pro ekologicznych dążą do osiągnięcia tego celu.

Jednym z nich jest masowa produkcja pomp ciepła, które tylko z nazwy są ekologiczne.

Poniżej artykuł ze strony Firmy Fenix Polska, który publikujemy dzięki życzliwości kierownictwa firmy Fenix.

 

2023-04-11

Porównanie oddziaływania na środowisko kabli grzejnych ECOFLOOR i promienników ECOSUN a pomp ciepła

Kable grzejne ECOFLOOR i promienniki ECOSUN dużo bardziej przyjazne dla środowiska niż pompy ciepła – szczegóły w badaniu Uniwersyteckiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Czeskiej w Pradze.

Unia Europejska jest gotowa wiele poświęcić w swojej gorliwości dla zielonej ideologii. Od podniesienia cen energii o setki procent, poprzez systematyczne przenoszenie działalności produkcyjnej poza UE, po zagrożenie ubóstwem szerokich mas.  Kontynuuje jednak, a nawet przyśpiesza swoje żarliwe działania, mimo wyraźnych dowodów dysfunkcjonalności i szkodliwości podejmowanych działań.

Szczytem zielonej ideologii powinna być obowiązkowa ocena wszystkich produktów pod kątem ich wpływu na środowisko w całym cyklu życia. W tym celu należy wykorzystać metodologię LCA, a w szczególności tzw. PEF (ślad środowiskowy produktu). Oprócz absolutnie niewyobrażalnych obciążeń biurokratycznych i finansowych producentów (przenoszonych z opóźnieniem na konsumentów), wysiłek ten doprowadzi do zasadniczego ograniczenia asortymentu oferowanych produktów (w praktyce w ograniczonym zakresie pozostaną tylko produkty masowego użytku zasięgu) i całe społeczeństwo przesunie się tym samym definitywnie ze społeczeństwa dobrobytu do społeczeństwa niedostatku (pamiętają ci, którzy znają z autopsji epokę realnego socjalizmu).

Ponieważ wszystko wskazuje na to, że zasady te zostaną przyjęte i wprowadzone w życie przed nieuchronnym załamaniem gospodarczym, nasza firma również wydaje znaczne środki, aby nie dać się zaskoczyć takiemu rozwojowi sytuacji.

Dlatego też zleciliśmy Uniwersyteckiemu Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy CTU przeprowadzenie badania oceniającego wpływ na środowisko naszych podstawowych produktów w całym ich cyklu życia – od użytych materiałów wsadowych, poprzez technologię produkcji, aż po oddziaływanie produktów podczas ich użytkowania, żywotność oraz wpływ na środowisko ich późniejszej utylizacji i recyklingu.

Opracowanie zawiera również ocenę i porównanie trzech różnych technologii stosowanych do ogrzewania energooszczędnego domu jednorodzinnego.

Pierwsza opcja przewiduje montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego z przewodami i matami grzejnymi, druga opcja z ogrzewaniem za pomocą paneli (promienników) grzewczych, a trzecia opcja to ogrzewanie  pompą ciepła.

Ku zaskoczeniu wielu ekspertów badanie wykazało, że do ogrzewania mniejszych domów kategorii A zastosowanie ogrzewania  pompą ciepła jest najbardziej uciążliwe dla środowiska, a różnice w oddziaływaniu na środowisko wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset procent.

Pełne badanie dostępne tutaj!  –  pdf- PDF do pobrania.

Jesionik, 03/23
inż. Cyryl Swozil  –  Prezes Fenix Polska Sp. z o.o. 

Wpływ ogrzewań elektrycznych na dobrostan społeczeństw w porównaniu do pomp ciepła

Czytaj dalej

Elektryczne ogrzewanie na podczerwień, a ogrzewanie pompą ciepła

Elektryczne ogrzewanie na podczerwień, a ogrzewanie pompą ciepła

Ogrzewanie na podczerwień jest zdecydowanym faworytem, jeżeli chodzi o koszty ogrzewania i trwałość systemu grzewczego.

System grzewczy składa się z emitera podczerwieni, którym mogą być folie grzewcze umieszczone pod podłogą lub na suficie, albo promienników podczerwieni umieszczonych na

ścianach, lub suficie. Każde pomieszczenie posiada swój termostat, który kontroluje zaprogramowaną temperaturę. Dzięki histerezie wynoszącej 0,5°C możliwe jest utrzymywanie

temperatury na jednym poziomie i zapewnienie maksymalnego komfortu cieplnego.

W nowych, dobrze izolowanych domach najlepszym rozwiązaniem jest ogrzewanie podłogowe lub sufitowe. W starych budynkach pierwszym wyborem są promienniki podczerwieni, które mają większą moc potrzebną do ogrzania słabo izolowanych pomieszczeń.

Elektryczne ogrzewanie na podczerwień różni się od tradycyjnych ogrzewań elektrycznych

inną temperaturą emisji ciepła. Podczerwień nie ogrzewa powietrza, a ściany, podłogę, sufit oraz sprzęty znajdujące się w ogrzewanym pomieszczeniu. Dopiero od nagrzanych powierzchni ogrzewa się powietrze, którego temperatura jest niższa o 1-2°C. Dzięki takiemu rozkładowi temperatur wilgoć pozostaje w powietrzu i nie osadza się w ścianach. Zostaje z budynku usunięta przez wentylację lub podczas wietrzenia.

W przypadku ogrzewań powierzchniowych, temperatura emisji nie przekracza 24°C, a promienniki podczerwieni pracują w temperaturze od 90°C do 120°.

Jeżeli przekroczymy temperaturę emisji ogrzewań powierzchniowych, to ogrzewanie stanie się klasycznym ogrzewaniem konwekcyjnym, czyli będziemy grzać powietrze. Ciepłe powietrze zawiera dużo wilgoci, która osadza się na chłodniejszych ścianach powodując ich zawilgocenie, a tym samym spada ich opór termiczny i rosną koszty ogrzewania. Już 4% wilgotności w przegrodzie powoduje wzrost strat ciepła o 50%!

Koszt elektrycznego ogrzewania na podczerwień wynosi dla 100 m² nowego domu ok.

24 tys. złotych brutto z montażem. Cena zależy od rodzaju użytych materiałów, w tym izolacji.

Trwałość materiałów grzewczych wynosi minimum 50 lat. System grzewczy nie wymaga serwisowania, ani przeglądów. W przypadku ogrzewania podłogowego nie ma problemu z wymianą podłogi, gdy stara się zużyje. Wystarczy usunąć stare panele i ułożyć nowe.

 • Elektryczne ogrzewanie na podczerwień

  asdsad

 • Elektryczne ogrzewanie

  sdfasd

 • ogrzewanie na podczerwień

  asdfasdf

Pompa ciepła zastępuje klasyczny kocioł w ogrzewaniu wodnym, więc jest motorem ogrzewania konwekcyjnego ze wszystkimi jego wadami. O ile zdaje egzamin w dobrze izolowanych budynkach

z ogrzewaniem podłogowym wodnym, to już wykorzystanie jej do ogrzewania za pomocą kaloryferów napotyka na przeszkodę jaką jest temperatura zasilania.

W nowoczesnych nowych budynkach często wystarczająca jest temperatura zasilania 35 stopni, w istniejących mieszkaniach często wynosi ona od 45 do 60 stopni, w starych budynkach może dochodzić do 90 stopni. Temperatura zasilania ma kluczowe znaczenie dla pracy pompy ciepła.

Dlaczego temperatura zasilania jest tak ważna?

Zasadniczo obowiązuje następująca zasada: im wyższa musi być temperatura zasilania, tym więcej energii potrzeba do odpowiedniego podgrzania wody. W mieszkaniach, w których wymagane są wyższe temperatury zasilania, zużywa się więcej oleju w instalacji ogrzewania olejowego i więcej gazu w instalacji ogrzewania gazowego. Pompa ciepła nie współpracuje z takim nośnikiem energii, lecz pobiera ciepło z otoczenia – ziemi, powietrza lub wody. Aby osiągnąć wyższe temperatury zasilania, sprężarka pompy ciepła musi bardziej sprężać czynnik chłodniczy, który jest używany zamiast wody. Wymaga to większej ilości energii w postaci elektryczności. Ma to dwie wady: po pierwsze, maksymalna temperatura zasilania pompy ciepła jest zwykle ograniczona do około 55 stopni. Specjalne wysokotemperaturowe pompy ciepła mogą również obsługiwać do 80 stopni, ale są wtedy droższe.

Po drugie, pompa ciepła pracuje efektywniej, im mniejsza jest różnica między temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasilania. Dzieje się tak dlatego, że efektywność pompy ciepła wyrażana jest jako wyprodukowana energia grzewcza podzielona przez zapotrzebowanie na energię elektryczną – tzw. sezonowy współczynnik wydajności. Im wyższa musi być temperatura zasilania, tym większe zapotrzebowanie na moc i niższy roczny współczynnik wydajności.

Ważnym elementem wpływającym na temperaturę zasilania jest izolacja w domu. Im więcej ciepła jest tracone przez słabą izolację, tym więcej ciepła musi oddać grzejnik do pomieszczenia, aby osiągnąć komfortową temperaturę . Im więcej ciepła ma emitować, tym wyższa musi być temperatura zasilania. Z tego powodu w starych budynkach o słabej izolacji konieczne są temperatury zasilania do 90 stopni. Pompa ciepła nie nadaje się zatem do bardzo słabo ocieplonych domów.

Koszt pompy ciepła wraz z montażem do domu o powierzchni 100 m² wynosi ok. 40 tys. złotych.

Do tego dochodzą dodatkowe koszty związane z obowiązkowym serwisem i wymianą filtrów.

Producenci twierdzą, że pompy wytrzymują do 20 lat pracy. Nawet gdyby tak było, to dojdą koszty wymiany zużytych części zamiennych. Urządzenia mechaniczne jeżeli pracują, to ulegają naturalnemu zużyciu, nie wspomnę o awariach.

Tak czy inaczej, najpóźniej po 20 latach jest czas na nową pompę ciepła. To kolejny wydatek.

Elektryczne ogrzewanie na podczerwień jest ogrzewaniem pasywnym. Nie posiada żadnych części ruchomych, które ulegają zużyciu. Nie trzeba go serwisować, a trwałość folii grzewczych wynosi co najmniej 50 lat. Nowoczesne maty grzewcze używane również do podłogowych systemów grzewczych posiadają dożywotnią gwarancję producenta!

Jedynym elementem, który kiedyś trzeba będzie wymienić jest termostat, którego koszt wynosi 200 do 300 zł. Jest to urządzenie elektroniczne, a wszystkie urządzenia elektroniczne podlegają

naturalnemu starzeniu się komponentów z których są zbudowane.

W obliczu nachalnej reklamy pomp ciepła, warto pomyśleć o alternatywie, tym bardziej, że obecnie budowane pompy będą musiały przejść na inny czynnik wymiany ciepła. Obecnie stosowane, R 32 R410a, R454C, będą od 2026 roku zakazane. Gazy te zwiększają efekt cieplarniany i przyczyniają się do wzrostu dziury ozonowej. Będzie się to łączyło ze zmianami konstrukcyjnymi i z pewnością wzrostem cen i tak już drogich urządzeń.

Boom na pompy ciepła będzie wyhamowany? Debata nad zaostrzeniem prawa w Brukseli – Money.pl

Czytaj dalej

Ogrzewanie elektryczne, a ogrzewanie elektryczne na podczerwień


Tradycyjne elektryczne systemy grzewcze składają się z grzejników konwektorowych, grzejników panelowych, piecy akumulacyjnych, akumulacyjnych ogrzewań podłogowych, termowentylatorów i ogrzewań powierzchniowych o dużych mocach. Systemy te należą do konwekcyjnych systemów grzewczych, które ogrzewają powietrze. Cechą wspólną konwekcyjnych systemów grzewczych są wysokie koszty ogrzewania. 

Nowoczesne urządzenia grzewcze na podczerwień zasadniczo różnią się sposobem
przekazywania energii cieplnej do otoczenia. Ponieważ bazują one na fali elektromagnetycznej IR, nagrzewają bezpośrednio wszystko, co znajdzie się w ich zasięgu. Dzięki zmniejszeniu roli dodatkowego nośnika energii, jakim jest powietrze, ogrzewania na podczerwień są tańsze w eksploatacji, aniżeli tradycyjne ogrzewania konwekcyjne.
Do ogrzewań na podczerwień możemy zaliczyć folie i maty grzewcze oraz promienniki podczerwieni. Te dzielimy na nisko i wysokotemperaturowe.

Aby zrozumieć różnicę pomiędzy ogrzewaniami na podczerwień, a klasycznymi ogrzewaniami elektrycznymi, należy zapoznać się z kilkoma faktami.

Podczerwień, czyli ciepło rozchodzi się na 3 sposoby. Za pomocą fali elektromagnetycznej, konwekcji, czyli ruchu ciepłego powietrza lub cieczy lub przewodnictwa w materiałach stałych.
Promieniowanie elektromagnetyczne rozchodzi się bez przeszkód w próżni. W atmosferze ziemskiej jest ono pochłaniane między innymi przez parę wodną znajdującą się w powietrzu. Dzięki temu efektowi mamy do czynienia z konwekcją, która jest wykorzystywana w klasycznych ogrzewaniach.

Na szczęście promieniowanie elektromagnetyczne nie jest pochłaniane w pełnym zakresie temperatur. Do temperatury 24°C większość energii rozchodzi się w postaci promieniowania. W tym zakresie temperatur pracują ogrzewania powierzchniowe, podłogowe lub sufitowe. Emiterem energii są folie lub maty grzewcze. Od 25°C do 85°C większość energii pochłaniana jest przez parę wodną znajdującą się w powietrzu. Mamy do czynienia z ogrzewaniem konwekcyjnym. W zakres temperatur 86°C do 120°C pracują niskotemperaturowe promienniki podczerwieni, a temperatury od 350°C do 400°C są domeną promienników wysokotemperaturowych.
W zakresach temperaturowych, gdzie mamy do czynienia z energią w postaci promieniowania, a nie konwekcji, pracują urządzenia grzewcze na podczerwień!

System grzewczy na podczerwień nagrzewa budynek i wszystko, co się w nim znajduje.
Energia zakumulowana jest w budynku, powietrze nagrzewa się od ciepłych ścian, podłogi, sufitu i mebli. Podczas wentylacji pomieszczeń, część energii ucieka wraz z powietrzem, ale jej większość pozostaje zakumulowana w budynku.
Mamy mamy również najwyższy komfort termiczny, gdyż temperatura w pomieszczeniu jest jednorodna.
Różnica pomiędzy podłogą lub sufitem wynosi najwyżej 1°C.
Każde pomieszczenie posiada swój termostat, który kontroluje wysokość temperatury.

 • Temperatura pomieszczenia ogrzana na podczerwień
 • Temperatura ściany ogrzewanie na podczerwień

  Temperatura ściany ogrzewanie na podczerwień

Temperatura komfortu termicznego człowieka wynosi 21,5°C. Do takiej temperatury nagrzewamy pomieszczenia w których przebywamy. Oczywiście, w łazience może być wyższa temperatura, a w sypialni niższa.
Precyzyjna regulacja temperatury, obniża koszty ogrzewania.
Histereza wynosi 0,5°C.
 • Jak ogrzewać dom podczerwienią

  Jak ogrzewać podczerwienią

 • Ogrzewanie biura na podczerwień

  Ogrzewanie biura na podczerwień

Ogrzewania konwekcyjne grzeją powietrze w budynku i jest ono głównym nośnikiem energii. Ściany są chłodniejsze od powietrza. Ciepłe powietrze zawiera dużo pary wodnej, która osadza się na chłodnych ścianach i powoduje ich zawilgocenie. Na wilgotnych ścianach zaczyna rosnąć grzyb.
Wystarczy tylko 4% zawilgocenie ścian, by spadł ich opór termiczny o 50%!
Niższy opór termiczny, to wyższe koszty ogrzewania. Dodatkowo, gdy wietrzymy pomieszczenia, to tracimy bezpowrotnie energię zmagazynowaną w powietrzu.
Świeże powietrze trzeba ponownie nagrzać, by było nam ciepło. To znowu kosztuje.
Komfort termiczny jest fatalny, gdyż najcieplej jest pod sufitem,a w stopy jest chłodno.
Praktycznie nie ma możliwości precyzyjnego sterowania temperaturą, szczególnie przy ogrzewaniach akumulacyjnych. Wtedy gdy chcielibyśmy, aby było nam chłodniej, czyli w nocy, urządzenia te nagrzewają się. Po południu robi się chłodno.

Folie grzewcze pod panelami podłogowymi nie mogą przekraczać mocy 80W/m2.
Temperatura podłogi nie powinna przekraczać 24°C. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się decentralnie za pomocą termostatu z czujnikiem podłogowym.

Folia grzewcza na podczerwień

Folie grzewcze sufitowe mają moc 140W/m2. Większa moc folii umieszczonych w suficie uzasadniona jest wyższym oporem termicznym płyty gipsowo-kartonowej.
System grzewczy pracuje bardziej elastycznie. Temperatura emisji wynosi do 24°C.

Promienniki niskotemperaturowe pracują w zakresie temperatur od 86°C do 120°C.
Urządzenia grzewcze pracujące poniżej tych temperatur są płaskimi grzejnikami elektrycznymi, popularnie zwanymi panelami i należą do ogrzewań konwekcyjnych.

Panel grzewczy na podczerwień na sufit

Specjalną grupą promienników są promienniki wysokotemperaturowe pracujące w zakresie temperatur 350°C do 400°C. Zastosowanie znajdują w obiektach przemysłowych, halach, magazynach, sklepach, kościołach, warsztatach itp.

Ecosun grzejnik

Niestety rynek jest pełen dezinformacji co do elektrycznych urządzeń grzewczych i możliwości ich zastosowania. Tylko niewielka część urządzeń czy instalacji grzewczych należy rzeczywiście do ogrzewań na podczerwień. Z reguły grzejniki elektryczne są tańsze od promienników. Klienta kusi się ceną.
Często sprzedawcy podają, że płaski grzejnik elektryczny jest promiennikiem podczerwieni i wprowadzają potencjalnego klienta w błąd. Ceną za zły zakup są wysokie koszty ogrzewania. Powstaje też fama, że promienniki nie zapewniają niższych kosztów ogrzewania. Czego jednak można się spodziewać po płaskim grzejniku elektrycznym.

Inna grupa sprzedawców poleca folie grzewcze o dużych mocach. Argumentem za takim rozwiązaniem mają być niższe koszty samej instalacji grzewczej.
Prawidłowo wykonane ogrzewanie powierzchniowe podłogowe czy sufitowe, musi zajmować 80 % powierzchni, a temperatura emisji nie powinna przekraczać 24°C.
Moc grzewcza grzewcza musi być też odpowiednio dobrana dla danego pomieszczenia.
Jeżeli zmniejszymy wielkość ogrzewanej powierzchni, to automatycznie musimy podnieść temperaturę emisji do 30 i więcej stopni celsjusza. Inaczej pomieszczenie nie będzie dogrzane.
Tak wykonane ogrzewanie powierzchniowe nie będzie ogrzewaniem na podczerwień, tylko zwykłym ogrzewaniem konwekcyjnym powierzchniowym z fatalnym komfortem termicznym i wysokimi kosztami ogrzewania.
Część sprzedawców poleca takie rozwiązania twierdząc, że są to ogrzewania na podczerwień.
Jeżeli jest to niewiedza, to można to po części zrozumieć, ale jeżeli celowo okłamuje się klienta, to już nie jest zabawne i może skończyć się w sądzie.

Istnieją też firmy, które polecają folie grzewcze pod wylewki i przy okazji twierdzą, że robią ogrzewanie na podczerwień. Oczywiście znowu mamy do czynienia z ludźmi, którzy robią ogrzewania akumulacyjne, które jest obok dmuchaw, najdroższą formą ogrzewania.
Nie ma też czegoś takiego jak folie grzewcze na podczerwień. Folia grzewcza jest tylko źródłem energii, a o tym czy będzie to ogrzewanie na podczerwień decyduje wyłącznie temperatura emisji źródła. Większość folii grzewczych stosowanych w Polsce ma wysoką moc dochodzącą do 400 W/m2.

Folie grzewcze o dużych mocach nigdy nie pracują jako ogrzewanie na podczerwień.
Temperatura takich systemów grzewczych dochodzi do 50°C, a to sfera elektrycznych, powierzchniowych ogrzewań konwekcyjnych o fatalnym komforcie termicznym i wysokich kosztach eksploatacji.

W ostatnich latach powstało dużo firm zajmujących się fotowoltaiką. Większość, aby poprawić atrakcyjność swojej oferty, ma też w swojej ofercie ogrzewania elektryczne.
Najczęściej w postaci folii grzewczych o dużych mocach, po to by system grzewczy wyszedł możliwie tanio.
Oczywiście wszystko pod modną nazwą ogrzewań na podczerwień. Wyższe zużycie energii tak wykonanych ogrzewań elektrycznych, ma zrekompensować instalacja fotowoltaiczna.
Tu klient płaci podwójnie. Zamiast energooszczędnego ogrzewania na podczerwień, charakteryzującym się wysokim komforcie użytkowania, otrzymuje ogrzewanie powierzchniowe konwekcyjne, które charakteryzuje się wysoką temperaturą emisji oraz fatalnym komfortem termicznym. Temperatura podłogi przekracza często 30°C, co nie jest obojętne dla zdrowia.
Dodatkowo, jeżeli w podłodze zostaną zamontowane folie grzewcze o mocy powyżej 80W/m2, to taka podłoga prędzej, czy później się rozpadnie, a firma produkująca panele podłogowe nie uwzględni gwarancji!

Wyższa moc zainstalowana i wyższe zużycie energii, to także konieczność zainstalowania większej instalacji fotowoltaicznej. Koszt jednego kilowatopika paneli fotowoltaicznych wynosi 4 do 5 tysięcy złotych. Więc tłumaczy się klientowi, że instalacja musi być duża, aby pokryła zużycie energii systemu grzewczego.
Najlepiej 10 kWp!
Za wszystko zapłaci klient, któremu wmawia się, że zaoszczędził nie wiadomo ile pieniędzy. Firma zarabia krocie, a klient zamiast oszczędności ma wyższy kredyt do spłacenia.

Wybór należy do klienta. Niestety, zawiedzeni klienci będą zniechęcać innych potencjalnych inwestorów do zakładania ogrzewań na podczerwień, bo są one drogie w eksploatacji. Problem leży w tym, że sami mają zwykłe ogrzewanie elektryczne i są święcie przekonani, że ktoś im założył ogrzewanie na podczerwień.

Wiedza o tym, czym się jeden system różni od drugiego jest bardzo uboga, a pole do popisu dla różnych instalatorów olbrzymie.

Czytaj dalej

W jaki sposób montuje się systemy grzewcze na podczerwień


Co warto wiedzieć o montażu systemów grzewczych na podczerwień? 

Ostatnio pojawiło się sporo firm oferujących systemy grzewcze na podczerwień, w tym folie grzewcze. Niestety folia folii nie równa, a sprzedający często nie mają wystarczającej wiedzy o zastosowaniu swoich produktów, a nawet wprowadzają swoich klientów w błąd sugerując takie albo inne zastosowanie folii.

Podstawowym i najczęściej spotykanym błędem jest stosowanie folii o mocy 200 W/m2 do ogrzewań podłogowych. Prawidłowa moc, to 80W/m2, a nawet 60 W/m2 w domach pasywnych.
Powierzchnia grzewcza takiego systemu, to ok. 80% powierzchni użytkowej pomieszczenia.
Temperatura powierzchni grzewczej nie przekracza 24°C, a najczęściej wynosi 22° C. W takiej temperaturze nie ma problemu z panelami podłogowymi, a system grzewczy generuje wystarczającą ilość energii by ogrzać budynek (mówimy tu o domu nisko energetycznym). Transmisja energii odbywa się za pomocą promieniowania podczerwonego (stąd nazwa, ogrzewanie podczerwienią)
Co robią sprzedawcy folii o mocy 200 W? Sugerują klientom mniejszą powierzchnię grzewczą, nawet o połowę (kosztuje mniej, bo nie potrzeba tyle folii). Bilans energetyczny(moc zainstalowana) będzie się zgadzać z zapotrzebowaniem, a potrzeba tylko połowę materiału. Ale w fizyce nie ma nic za darmo. Aby uzyskać z mniejszej powierzchni grzewczej tą samą ilość energii, co przy pokryciu 80 % powierzchni, konieczne jest podniesienie temperatury do 40°C. W innym przypadku pomieszczenie będzie niedogrzane! Co się dzieje. Mamy gorącą podłogę na środku pokoju, zamiast ogrzewania podczerwienią jest to powierzchniowe ogrzewanie konwekcyjne, fatalny komfort termiczny (nierównomierny rozkład temperatur w pomieszczeniu), oraz podłogę, która w krótkim czasie sama się rozpadnie na skutek różnic temperatur. System grzewczy jest niesterowalny z uwagi na zbyt duże różnice temperatur podłogi i powietrza.
Niestety wielu kupujących nie zdaje sobie z tego sprawy i za namową sprzedawców, decyduje się na zakup tego typu folii, bo tak będzie taniej. Później „budzą się z ręką w nocniku”. Pieniądze wydane, a ogrzewanie działa fatalnie (także na zdrowie). Stąd też można spotkać w internecie coraz więcej negatywnych uwag o tego typu ogrzewaniu. Piszący nie zdają sobie sprawy, że ich własna pozorna oszczędność oraz nieuczciwość sprzedawców stoją za takim, a nie innym końcem marzeń o ogrzewaniu podczerwienią!
Folie o mocy 200W można stosować jedynie do ogrzewań sufitowych lub ściennych (w szczególnych przypadkach). Takie zastosowanie folii jest jak najbardziej prawidłowe. Szczególnie w budynkach starych, o wyższym zapotrzebowaniu na energię potrzebną do ogrzewania.

W ogrzewaniu podłogowym, folie grzewcze o mocy 200 W/m2 lub większej nie mogą być stosowane!

Czytaj dalej

Jak zdrowo mieszkać i ogrzewać


Konwekcyjne (tradycyjne) ogrzewania osiągają efekt grzewczy poprzez spalanie węgla, oleju, gazu czy peletu.  Szczególną formą   konwekcyjnych urządzeń grzewczych są pompy ciepła, solary, piece elektryczne i elektryczne grzejniki konwektorowe.

Przy spalaniu powstaje emisja pyłów i gazów zatruwająca powietrze w całej okolicy. Przyczynia się ona do wzrostu zachorowalności na choroby układu oddechowego, astmy oraz alergie.

Konwekcyjne systemy grzewcze opierają się na ogrzewaniu do wysokiej temperatury emiterów ciepła (grzejników), od których nagrzewa się powietrze, które zaczyna krążyć w pomieszczeniu. Powstaje zjawisko konwekcji. Ciepłe powietrze unosi się do sufitu, następnie ochładza się i opada do posadzki. Chłodne powietrze zostaje zaciągnięte przez gorący grzejnik i ponownie się unosi. W ten sposób powstaje wir z ciepłego powietrza i kurzu, zawierający bakterie, odchody roztoczy i zarodki grzybów pleśniowych. Powstaje typowe grzejnikowe powietrze.

Pomimo tego, że w pomieszczeniu jest ciepło, to ściany pozostają zimne. Na zimnych ścianach kondensuje się znajdująca w powietrzu wilgoć. W miejscach, gdzie występują mostki termiczne, zaczynają rozwijać się grzyby pleśniowe. Im cieplejsze powietrze, tym zawartość wilgoci w nim jest większa, co z kolei zapewnia lepsze warunki do rozwoju pleśni.

W ogrzewaniach podczerwonych energia elektryczna przekształcana jest bezpośrednio w promieniowanie podczerwone (ciepło), które nagrzewa podłogę, ściany, sufit, meble i nas samych. Dopiero pośrednio od tych elementów nagrzewa się powietrze. Występuje bardzo powolna konwekcja. Powietrze jest o 2 °C chłodniejsze od ścian i żródła promieniowania. Jest przyjemne i rześkie. Całe pomieszczenie jest równomiernie ogrzane. Cieplejsze ściany zapobiegają osadzaniu się wilgoci, a tym samym uniemożliwiają rozwój grzybów pleśniowych.

Powierzchniowe ogrzewanie podczerwienią szczególnie polecane jest dla osób starszych i dzieci. Bezpośrednie ogrzewanie podczerwienią naszego ciała łagodzi dolegliwości reumatyczne,stymuluje układ odpornościowy, ogranicza dolegliwości alergiczne oraz związane z chorobami układu oddechowego. Dzieci bawiące się na podłodze nie marzną.

Pomieszczenia ogrzewane podczerwienią są oszczędniejsze w zużyciu energii. Ogrzewania powierzchniowe na podczerwień wytwarzają tylko tyle ciepła, ile potrzeba do uzupełnienia strat cieplnych budynku. Pracują w temperaturze najwyższego komfortu termicznego człowieka (21 °C).

Bezpośrednie oddawanie ciepła do otoczenia (bez pośrednictwa ogrzanego powietrza), oszczędza duże ilości energii, która w tradycyjnycych systemach grzewczych tracona jest w procesach spalania, transportu nośnika ciepła oraz ogrzewania powietrza.

Koszty eksploatacji ogrzewań podczerwonych są zdecydowanie niższe w porównaniu do ogrzewań konwencjonalnych. Płaci się tylko za zużytą energię. Więcej nic! Do tego istnieje możliwość samozasilania poprzez własną produkcję energii. Trwałość systemu wynosi 30 do 50 lat plus 10 lat gwarancji. Bezawaryjność i bezobsługowość. Możliwość sterowania temperaturą każdego pomieszczenia osobno.

Koszty eksploatacji urządzeń tradycyjnych, to cena nośnika energii, obsługa, serwisowanie, kominiarz, opłaty za energię elektryczną do pomp, wymiana części zamiennych, awaryjność, ograniczona trwałość (10 do 20 lat), gwarancja 2 lata. Wyższy koszt zakupu systemu.

Wybór należy do Państwa.

Czytaj dalej

Czym jest promieniowanie podczerwone?


Jako promieniowanie podczerwone określa się w fizyce fale elektromagnetyczne w zakresie spektralnym pomiędzy promieniowaniem widzialnym, a promieniowaniem mikrofalowym.

Naturalnym źródłem promieni podczerwonych jest np. Słońce albo ogień. Udział promieniowania podczerwonego w promieniowaniu Słońca, które osiąga powierzchnie Ziemi wynosi ok. 50%.

Przyjemne uczucie ciepła podczas przebywania w promieniach słonecznych jest wysoko cenione przez większą część ludności. Otwarty ogień promieniuje głównie w zakresie podczerwonym, a tylko w niewielkiej części w zakresie widzialnym.

Dopiero w 1800 roku udało się niemieckiemu astronomowi Williamowi Herszelowi, poprzez ogrzanie zaczernionej butelki, udowodnienie istnienia promieniowania podczerwonego. Każde ciało „ciepłe” ( to jest każde ciało o temperaturze powyżej temperatury zera absolutnego –273° C ) oddaje promieniowanie podczerwone. Wypromieniowana ilość energii i podział długości fal zależą od temperatury tego ciała. Im bardziej ciepłe jest to ciało, tym więcej oddaje energii w postaci promieniowania podczerwonego i tym krótsza jest długość wypromieniowanych fal. W pomieszczeniach z piecami kaflowymi albo ogrzewaniem na podczerwień, występuje szczególnie wysoki udział długofalowego promieniowania podczerwonego połączony z wysoką przytulnością wnętrza.

Promienie podczerwone nie mają z promieniami UV, promieniowaniem rentgenowskim i falami radarowymi nic wspólnego i są absolutnie nieszkodliwe, wprost przeciwnie, promienie podczerwone wzmacniają zdrowie.

Każdy zna ciepło Słońca. Jest ono niewidoczne dla ludzkiego oka, a więc nie jest identyczne z promieniowaniem widzialnym (światłem) i nie jest przenoszone przez powietrze. Promienie cieplne są bezpośrednio absorbowane przez obiekty, na które padają, a potem znowu oddawane do otoczenia.

W pomieszczeniach z wysokim promieniowaniem podczerwonym powstaje już nawet przy chłodnym powietrzu uczucie ciepła. Ogrzewanie na promieniowanie podczerwone używa wyłącznie długofalowego promieniowania podczerwonego. Kiedy na zewnątrz spada temperatura i zaczyna być nieprzyjemnie,szuka ciało i dusza przyjemnego ciepła. Przy tym tylko nieliczni mają świadomość, że ciepło potrzebne jest nie tylko do dobrego samopoczucia. Ono dostarcza nam energii, uzdrawiających sił i jest naturalnym lekarstwem. Obojętnie czy czujemy pierwsze objawy przeziębienia, czy też po długim siedzeniu za kierownicą, albo przy biurku, dokuczają nam bóle kręgosłupa. Ciepło jest lepsze niż każda tabletka przeciwbólowa. Królową terapii cieplnej jest leczenie podczerwonym ciepłem, które uzdrawia i pozwala zostać zdrowym.

Na przykładzie naszego Słońca można najlepiej wyjaśnić działanie promieniowania podczerwonego.Wysoki udział promieniowania podczerwonego w promieniach słonecznych odbierany jest przez ludzi nie jako światło ale ciepło. Stajemy w zimny zimowy dzień na zewnątrz. Tak długo jak jesteśmy w cieniu, albo nie świeci Słońce, to marzniemy w zimnym powietrzu. Zaledwie wyśle Słońce swoje promienie do Ziemi, albo wystąpimy z cienia, zaczyna nam być w tym zimnie przyjemnie ciepło.

Promieniowanie podczerwone, które trafia na naszą skórę zostaje natychmiast przekształcone w ciepło. Ponieważ skóra w tym miejscu rejestruje wzrost temperatury, zostaje stymulowane krążenie i ukrwienie. Poprzez to przyspiesza się gojenie stanów zapalnych, blizn, zwichnięć, stłuczeń.

Także regeneracja po wysiłkach sportowych, albo ciężkiej pracy zostaje wspomagana przez promieniowanie. Muskulatura, a szczególnie plecy rozluźniają się. Poprzez lepsze ukrwienie poprawia się krążenie i przemiana materii. Szukający ciepła ludzie z zimnymi stopami i rękoma znajdują ulgę,jak też ludzie z chronicznymi chorobami stawów, reumatyzmem, bólami ścięgien i mięśni.Dzięki suchemu ciepłu przy pozostającej wilgotności powietrza, jest to promieniowanie bardzo dobrze znoszone. Pacjenci z reumatyzmem bardzo pozytywnie reagują na brak cyrkulacji powietrznej i stałą wilgotność , dzięki temu mają mniej bóli. Pacjenci z astmą i alergicy zyskują dzięki powietrzu wolnemu od kurzu, tak samo jak osoby noszące szkła kontaktowe.

Inwestując w ogrzewanie podczerwone, inwestują Państwo również w zdrowie własne i swoich bliskich.

Czytaj dalej

Ogrzewania na podczerwień – zalety


SYSTEM GRZEWCZY OPP

OSZCZĘDNOŚĆ

 • Niskie zużycie energii (ok. 30 % niższe od ogrzewania gazowego).
 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Brak kosztów eksploatacji i serwisu.
 • Brak strat ciepła związanych ze spalaniem energii.
 • Możliwość samodzielnego montażu.
 • Sprawność 100 %
 • Gwarancja 15 lat na folie grzewcze i dożywotnia na maty grzewcze (montażem firmowym)

KOMFORT

 • Możliwość ogrzewania podłogowego lub sufitowego.
 • Inteligentne sterowanie.
 • Możliwość sterowania bezprzewodowego przez smart-fona lub internet.
 • Bezawaryjność.
 • Łatwość i szybka regulacja temperatury.
 • Równomierny rozkład temperatury w mieszkaniu (góra/dół ok 1st C).
 • Histereza 0,5 °C (praktycznie brak wahań temperatury).

EKOLOGIA

 • Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych.
 • Brak spalania i emisji zanieczyszczeń.
 • Możliwość własnej produkcji energii (fotowoltaika).
 • Trwałość systemu (od 30 do 50 lat).
 • Brak możliwości zanieczyszczenia środowiska odpadami spalania, bądź awarii (wyciek oleju).
 • Niskie zapotrzebowanie na surowce do produkcji systemu grzewczego.
 • Niskie zużycie energii przy produkcji systemu grzewczego.

ZDROWIE

 • Najzdrowsze źródło ciepła, jakim jest naturalne promieniowanie podczerwone (stosowane między innymi w inkubatorach dla noworodków).
 • Najwyższy komfort cieplny (nieosiągalny przy innych systemach grzewczych).
 • Zdrowe dla reumatyków i alergików (brak konwekcji).
 • Stymuluje układ immunologiczny i wspomaga rekonwalescencję chorych.
 • Szczególnie zdrowe dla dzieci bawiących się na podłodze (ciepła podłoga chroni przed przeziębieniem.
 • Zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych.
 • Zapobiega zawilgoceniu ścian oraz suszy już zawilgocone.

Czytaj dalej

Informacje dot. sterowania temperaturą


W związku z powtarzającymi się przypadkami nieprawidłowego ustawienia termostatów  przez naszych klientów prosimy zwrócić uwagę na obowiązujące reguły sterowania systemem grzewczym.

W przypadku ogrzewania podłogowego lub sufitowego jedynym prawidłowym ustawieniem termostatu jest kontrola temperatury przez sondę podłogową (F).

W przypadku ogrzewania za pomocą promienników podczerwieni kontrola temperatury powinna być ustawiona na sondę wewnętrzną termostatu (A).

W przypadku ogrzewania powierzchniowego i promiennikowego (w jednym pomieszczeniu) kontrolujemy temperaturę poprzez sondę podłogową i wewnętrzną jednocześnie (A/F). Takie same ustawienia stosujemy w przypadku korzystania z dodatkowego źródła ciepła ( np. kominek) przy zamontowanym ogrzewaniu podłogowym.

Rożnica w ustawieniach temperatur nie powinna przekraczać 1° C – w budynkach masywnych, a 2° C – w budynkach szkieletowych (np. podczas nieobecności użytkowników) .W przeciwnym razie doprowadzimy do wychłodzenia pomieszczeń.

Nieprzestrzeganie powyższych reguł może spowodować wzrost kosztów ogrzewania.

Czytaj dalej

Zużycie energii wg projektu badawczego


Skorygowane całkowite zużycie ogrzewania gazowego w okresie pomiaru było 33542,33 kWh. Aby umożliwić porównanie z dzisiejszym stanem technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi obliczono skorygowane zużycie całkowite o jeszcze 10% w dół. To odpowiada wartości zużycia jaka byłaby osiągalna gazowym ogrzewaniem kondensacyjnymi kotłami grzewczymi w mierzonym obiekcie. Rachunkowe zużycie całkowite ogrzewania gazowego w technice kondensacyjnej w okresie pomiaru było w związku z tym 30188,1 kWh.

Więcej na pliku .pdf – zobacz!

Czytaj dalej

Podstawowe informacje o folii grzewczej

Blog – warto przeczytać


Folia grzewcza ECOFILM zabudowana jest z dwóch zalaminowanych na gorąco pasów folii poliestrowej.

Pomiędzy foliami, wzdłuż całej ich długości, znajdują się posrebrzane taśmy miedziane, które są przewodami (tzw. szynami zbiorczymi). Pod szynami zbiorczymi naniesione są elementy grzewcze w postaci poprzecznych pasków homogenicznego grafitu. Paski te są połączone równolegle z szynami zbiorczymi, w 1 cm odstępach. Dlatego też można folię przycinać na dowolne odcinki, a zaplanowana moc zainstalowana i napięcie robocze, pozostają niezmienione.

Technologia produkcji umożliwia wytwarzanie folii grzewczych o szerokościach od 300 mm do 1200 mm, na napięcie 12 V do 230 V i teoretycznej mocy grzewczej w zakresie od 20 W do 300 W/m². Z uwagi na zagwarantowanie efektywności produkcji, jest konieczne jednorazowe wytwarzanie ok. 1000 mb folii danego typu. Dlatego też nie wytwarza się folii pod konkretne zamówienie, tylko typowej mocy i szerokości. Standardowo folie podzielone są na folie podłogowe (ECOFILM F) i folie sufitowe (ECOFILM C).

Podstawowa różnica występuje w grubości i szerokości krawędzi folii. Z uwagi na większe obciążenia mechaniczne, folia podłogowa ma grubość 0,4 mm, a sufitowa 0,3 mm. Szerokość nie grzejących krawędzi folii ECOFILM F wynosi 25 mm, tak aby można było zapewnić możliwie pełne pokrycie powierzchni grzewczej. Nie grzejące krawędzie folii ECOFILM C mają 50 mm szerokości, gdyż folia ta najczęściej mocowana jest do podwieszanych stelaży sufitowych i potrzebna jest szersza krawędź dla jej umocowania.

 • ogrzewanie_ogr.zim1_enerbau

 • ogrzewanie_ogr.zim3_enerbau

Dzięki tej technologii zapewnione jest równomierne rozłożenie temperatury na całej powierzchni. Absolutna większość systemów ogrzewania podłogowego, ściennego i sufitowego (kable grzewcze, rurki z ciepłą wodą) pracuje w temperaturze od 40 do 55 °C, a odstęp pomiędzy elementami grzewczymi wynosi od 6 do 15 cm.

Folie grzewcze ECOFILM pracują najczęściej w temperaturze od 18 do 35°C, w zależności od typu oraz mocy i z dostępami pomiędzy elementami grzewczymi zaledwie 1 cm. Przy takiej samej wydajności jak przy ogrzewaniu rurowym wodnym albo kablami grzewczymi, dzięki większej powierzchni ogrzewania, zostaje uzyskana niższa temperatura powierzchni grzewczej. Temperatura ogrzewanej powierzchni jest równomierna i nie dochodzi do nieprzyjemnego przegrzania stóp, jak to często ma miejsce przy ogrzewaniu tradycyjnym. Ponieważ folie w przeciwieństwie do innych systemów grzewczych, ułożone są bezpośrednio pod warstwą wierzchnią (panele, płyta GK), system jest bardziej elastyczny i jego eksploatacja bardziej ekonomiczna, aniżeli przy podgrzewaniu warstwy betonu. Folie grzewcze posiadają trwałość od 30 do 50 lat, a do ich zasilania można wykorzystać fotowoltaikę oraz przydomowe elektrownie wiatrowe. Jest to najbardziej ekologiczny system grzewczy.

Czytaj dalej