Skip to main content

Zużycie energii wg projektu badawczego


Skorygowane całkowite zużycie ogrzewania gazowego w okresie pomiaru było 33542,33 kWh. Aby umożliwić porównanie z dzisiejszym stanem technologii ogrzewania kondensacyjnymi kotłami grzewczymi obliczono skorygowane zużycie całkowite o jeszcze 10% w dół. To odpowiada wartości zużycia jaka byłaby osiągalna gazowym ogrzewaniem kondensacyjnymi kotłami grzewczymi w mierzonym obiekcie. Rachunkowe zużycie całkowite ogrzewania gazowego w technice kondensacyjnej w okresie pomiaru było w związku z tym 30188,1 kWh.